3 x Grondverzet

Ze worden vaak weggezet als NIMBY's, verontruste burgers die ageren tegen ondergrondse activiteiten in hun omgeving. Grote (soms internationale) bedrijven strijken de winst op ten koste van de Nederlandse burger, de overheid lapt veiligheidsnormen en natuurbeschermingsregels aan zijn laars en richt zich vooral op fossiel in plaats van duurzaam.

Zomeractiekampen

Ideeën uitwisselen, nieuwe tactieken bespreken, je vaardigheden aanscherpen en vooral: je netwerk uitbreiden. De zomer blijkt er de aangewezen tijd voor. Op verschillende zomeractiekampen overal in Europa vinden gedreven actievoerders elkaar om het nuttige en het aangename met elkaar te verenigen. Plannen maken en trainingen en workshops volgen, maar ook...

Van Tops tot Bulderbos

Milieudefensie werkt volgens de zogenaamde escalatieladder: eerst kijken wat er achter de schermen te bereiken is en zo nodig gecontroleerd de druk opvoeren. De campagne tegen de nieuwe Polderbaan van Schiphol kiest er echter meteen voor de tanden te laten zien. Een terugblik op de strijd tegen ‘s Neerlands trots’.

Naar boven