Expo: Designing Scarcity

Crisis kan een bron van vernieuwing zijn, schaarste een impuls voor innovatie. Daarover gaat Designing Scarcity in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Begin 20ste-eeuwse praktijkvoorbeelden staan er broederlijk naast toekomstvisioenen. Hergebruik, upcyclen, stadstuinieren, repareren en doe-het-zelf blijken van alle tijden.

Van Tops tot Bulderbos

Milieudefensie werkt volgens de zogenaamde escalatieladder: eerst kijken wat er achter de schermen te bereiken is en zo nodig gecontroleerd de druk opvoeren. De campagne tegen de nieuwe Polderbaan van Schiphol kiest er echter meteen voor de tanden te laten zien. Een terugblik op de strijd tegen ‘s Neerlands trots’.

Het nut van de imaginaire economie

Weg met het nuttigheidsdenken, de verbeelding aan de macht! Wat Olav Velthuis betreft hebben wetenschappers, analisten en journalisten niet het alleenrecht op het duiden van de economie. In zijn essay Imaginaire economie breekt de kunsthistoricus en economisch redacteur van de Volkskrant een lans voor hedendaagse kunst als alternatieve kennisbron.

Naar boven