Ook studenten krijgen straks compensatie hoge energieprijzen

Huishoudens met een collectieve energieaansluiting krijgen binnenkort ook compensatie voor hogere energieprijzen. Geen prijsplafond maar een vast bedrag. Dat was eindelijk ook eens goed nieuws voor studenten. Maar voor studentenhuisvesters als DUWO wordt het verwerken van de uitkering in de servicekosten een enorme puzzel. En pas op zijn vroegst half februari maakt het kabinet de details bekend.

Bij compensatieregelingen voor hoge energiekosten kwamen studenten er tot dusver bekaaid af. De twee keer 190 euro die in november en december 2022 is uitgekeerd, ging aan alle studenten voorbij die geen zelfstandig energiecontract hadden. Eerder werden studenten in een landelijke regeling uitgesloten van de eenmalige energietoeslag die aan mensen tot 120 procent van het sociaal minimum is uitgekeerd. En gemeenten stelden zelf niet over de middelen en capaciteiten te beschikken om hen te ondersteunen.

Recent rekende de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman op een bijeenkomst met studenten nog eens voor dat het de gemeente 80 miljoen euro zou kosten als alle 45.000 Amsterdamse studenten recht zouden hebben op de energietoeslag. Die heeft ze niet. Amstelveen – met de grote studentenpopulatie op Uilenstede – overigens ook niet.

Prijsplafond

Studenten die in een complex met een collectief energiesysteem wonen grijpen nu weer naast het per 1 januari ingestelde prijsplafond. Echter, het goede nieuws is dat er wel een alternatieve financiële regeling komt voor al deze huishoudens met blokverwarming. De grote lijnen daarvan zijn bekend, maar de o zo belangrijke details komen op zijn vroegst half februari. De reden daarvan is dat het uitermate ingewikkeld voor de overheid is de juiste doelgroep naar ratio te compenseren. Het slechte nieuws voor verhuurders is dat ook de uitvoering knap ingewikkeld wordt. Dat beseffen ze inmiddels maar al te goed bij DUWO.

Studentenhuisvester DUWO is zich al enige tijd aan het voorbereiden op de compensatieregeling. Gelukkig vielen de financiële gevolgen van de energiecrisis voor een groot deel van hun huurders tot dit jaar mee. Tot 1 januari liep het vaste energiecontract voor alle studentenhuizen bij Greenchoice namelijk nog. Maar met de ingang van het nieuwe energiecontract gingen de servicekosten gemiddeld 51 euro per maand omhoog. Vrij fors, maar DUWO had aanvankelijk nog hogere schattingen gemaakt.

Hoge eindafrekening

Toen bekend werd dat het Rijk werkte aan een tegemoetkoming blokaansluitingen waren de nieuwe servicekosten al verwerkt in de systemen, vertelt Gijsbert Mul, woordvoerder van DUWO. “We wilden in elk geval voorkomen dat we onze huurders met een extreem hoge eindafrekening van de servicekosten zouden opzadelen.”

Studenten zijn straks dus minder kwijt zijn dan die 51 euro verhoging, maar hoeveel en per wanneer is nog even de vraag. De uitvoering van de tegemoetkoming is namelijk niet zomaar gefikst. Het aanpassen van de servicekosten is behoorlijk tijdrovend, zegt Mul. “Het moet zorgvuldig gebeuren, want we kunnen dit niet nog een keer doen.” Hij mikt op 1 april, maar dan moet het Rijk wel snel met de definitieve regeling komen; in januari zijn alleen ‘voorlopige bedragen’ bekend gemaakt.

Wettelijk is volgens hem slechts eenmaal per jaar een aanpassing van de servicekosten en voorschotbedragen toegestaan. “We nemen aan dat de huurders geen bezwaar hebben tegen een tweede aanpassing als die een verlaging betekent.”

Geen plafond maar vast bedrag

De reguliere prijsplafondregeling wordt uitgevoerd door de energieleveranciers. Huishoudens betalen alleen de marktprijs voor het energieverbruik boven het vastgestelde ‘plafond’ en de energieleveranciers verrekenen dat. De compensatieregeling voor collectieve energiesystemen is daarentegen een subsidieregeling. Verhuurders moeten die zelf aanvragen en naar rato verdelen onder de bewoners. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde, aldus Mul: “De gekozen oplossing is op z’n zachtst gezegd niet onze eerste keus. Maar tegelijkertijd zijn we natuurlijk enorm blij dát er een compensatieregeling in de maak is waarmee wij onze doelgroep kunnen helpen.”

Wat het nog ingewikkelder maakt is dat er voor het tweede half jaar mogelijk weer een ander subsidiebedrag uitrolt. En dan heeft DUWO nog één leverancier en één ingangsdatum voor de energiecontracten. Dat geldt niet voor alle grote verhuurders. Mul: “Wij hebben met onze leverancier een vaste prijs voor een jaar afgesloten en weten precies welke tarieven we betalen. We zijn dus niet afhankelijk van de marktprijs, dat biedt onze huurders zekerheid.”

Veel meer dan een vinkje zetten

“Aanpassing van de servicekosten is bepaald geen ‘vinkje’ zetten in ons automatiseringssysteem en de compensatiebedragen met één druk op de knop doorvoeren”, vertelt Mul. Achter een blokaansluiting kunnen zelfstandige of onzelfstandige wooneenheden zitten, maar ook beide typen. En de situatie is anders voor elektriciteit dan voor gas en warmte.

Dan is er ook nog het onderscheid tussen klein- en grootverbruik. Bovendien is er mogelijk sprake van een ondergrens bij aansluitingen met minder dan 2 tot 3 zelfstandige, of 3 tot 5 onzelfstandige wooneenheden. Bovendien overweegt het kabinet een n-1 regel: er wordt voor één wooneenheid minder subsidie verstrekt dan het aantal woningen dat er achter een aansluiting aanwezig is. Mul: “Samengevat betekent dit feitelijk dat wij voor heel veel huurders precies na moeten gaan op welk bedrag zij recht hebben, zowel voor elektriciteit als warmte/gas.”

Naar boven