Van Tops tot Bulderbos

Milieudefensie werkt volgens de zogenaamde escalatieladder: eerst kijken wat er achter de schermen te bereiken is en zo nodig gecontroleerd de druk opvoeren. De campagne tegen de nieuwe Polderbaan van Schiphol kiest er echter meteen voor de tanden te laten zien. Een terugblik op de strijd tegen ‘s Neerlands trots’.

‘Wéér diezelfde dood in!’

Hanneke de Jong vertaalt in Shakespearience oud-Engelse citaten van de oude meester naar muziek en beeld. Uitgangspunt: de schoonheid van zijn woorden. Ook in De Noorderlingens uitvoering van Julius Caesar staat de tekst centraal. Als de zinnen door het metrum gaan golven, weet je: ‘Dit gaat over iets hogers’.