Blog #7 Klaar voor de toekomst?

Omdat er een stedelijk warmtenet vlakbij mijn buurt ligt, vindt de gemeente het niet voor de hand liggen om de individuele warmtepomp als optie voor de overstap naar aardgasvrij te onderzoeken. Daarmee blijven er volgens hen maar twee alternatieven over: stadswarmte of een lokaal warmtenet. Is dat niet raar?

Chagrijnig. Dat werd ik van de gemeentelijke nieuwsbrief over het dossier aardgasvrij in onze wijk. Direct al de mededeling dat De Banne als een van de eerste Amsterdamse buurten aardgasvrij wordt, klonk me te vrolijk. Ze zouden eens moeten weten hoeveel slapeloze nachten dit mij de laatste anderhalf jaar al heeft gekost. “De Banne wordt namelijk opgeknapt, zodat de buurt straks klaar is voor de toekomst”, ging het verder.

Hou toch op. Dat ‘opknappen’ gaat niet eens over mijn lieve wijkje met eengezinswoningen. Zover ik de nog niet uitgekristalliseerde plannen kan overzien, wordt er verderop in de buurt op kleine schaal gesloopt en verder vooral verdicht. Mijn grootste zorg is dat de nieuwbouw ten koste gaat van al het groen en water dat deze ontwikkelbuurt rijk is. Hoezo, klaar voor de toekomst?

Een wijk die in mijn ogen écht klaar is voor de toekomst gebruikt veel minder warmte en energie. Dat zal ook wel moeten omdat Amsterdam in 2050 Parisproof wil zijn. Of eigenlijk meer Parisproofplus: niet 90 maar 95 procent minder CO2-uitstoot in 2050. Nou ja, u kent de riedel. Verder heeft zo’n wijk heel veel zonnepanelen en wordt het overschot aan opgewekte elektriciteit zoveel mogelijk binnen de wijk opgeslagen – bijvoorbeeld in thuisbatterijen en elektrische (deel)auto’s. Dat helpt meteen om het stroomnet te ontlasten en de stikstofuitstoot te beperken. Zouden er eigenlijk elektrische Canta’s bestaan? Noord zonder Canta’s kan ik me namelijk niet voorstellen.

Daar is-ie weer: het warmtenet

Terug naar de brief. Hierin staat dat de betrokkenen (particuliere woningeigenaren, VvE’s en woningcorporaties) denken aan twee opties: het Amsterdamse warmtenet van restwarmte van Afvalenergiebedrijf AEB en een lokaal warmtenet met warmte uit een andere bron, zoals warmte uit het oppervlaktewater van het Noordhollandsch Kanaal. Deze betrokkene is het met de beperking tot twee denkrichtingen totaal niet eens. Hoe passen zonnepanelen in dit verhaal?

Maar dan: “Een oplossing waarbij iedere woning wordt voorzien van een individuele warmtepomp ligt niet voor de hand vanwege o.a. kosten, het type wooncomplexen in de wijk en de nabijheid van het stedelijk warmtenet.” Jawel, daar is-ie weer: het warmtenet. In 2008 is er door de gemeente een concessie verleend om nieuwbouw in Noord aan te sluiten op dit warmtenet. Ik zie dan ook aan de lopende band pijpen de grond ingaan, want er wordt ontzettend veel gebouwd in Noord. Ook de nieuwbouw die er de komende jaren tijdens de opknapbeurt van de Banne-Noord bijkomt, kan volgens deze concessie aan een warmtenet worden aangesloten.

In 2008 leek een warmtenet een goed idee. Er werd door de gemeente uitgegaan van een CO2-besparing van 50 procent, blijkt uit een rapport van de Rekenkamer Metropool Amsterdam. (Zie: Grip op Westpoort Warmte, 21-11-2018)
Maar in een vervolgrapport stelt dezelfde Rekenkamer dat de gemeentelijke voorkeur voor het aanleggen van warmtenetten “om verschillende redenen niet voldoende was onderbouwd.” (zie: Verduurzaming warmtevoorziening met warmtenetten, 03-04-2019) En nu wordt de “nabijheid van een warmtenet” gewoon weer als argument uit de kast getrokken om andere oplossingsmogelijkheden uit te sluiten. Om moedeloos van te worden.

Kennis van nu

Met de kennis van nu is een hoogtemperatuurwarmtenet voor nieuwbouw geen logisch idee, vond ook de gemeenteraad in 2017. Die besloot toen dat er geen nieuwbouw meer mag worden aangesloten op stadswarmte. (zie: Hete stadsverwarming voortaan uit den boze bij nieuwbouw, Parool, 10-11-2017)

Helaas geldt dat niet voor projecten die al op de rails stonden. Dus hoewel er nu al energieneutraal of zelfs energiepositief gebouwd kan worden, wordt nieuwbouw in Banne-Noord misschien wel aangesloten op een hoogtemperatuurnetwerk. En als dat zo gebeurt, is dat blijkbaar een argument om ook de rest van de wijk daaraan aan te sluiten. Het maakt het onderzoek naar die andere optie, een lokaal warmtenet, waar particuliere eigenaren waaronder ik, betrokken zijn, ineens een stuk minder vrijblijvend. Uitkomst daarvan is pas in het voorjaar van 2020. Wordt vervolgd dus.

Eerder verschenen:

#6 Fouten maken? Liever niet!

#5 Zoek lotgenoten

#4 Wat is er mis met een warmtepomp?

#3 Regel die gebouwgebonden financiering

#2 Ruis op de appgroep

Naar boven