Blog #12 Tel de zonnepanelen mee!

De rechter veegde eind april het warmteplan van de Amsterdamse Sluisbuurt van tafel. Doordat zonnepanelen niet meetellen kwam stadswarmte van Westpoort Warmte automatisch als meest duurzaam warmtevoorziening uit de bus. Heeft deze uitspraak gevolgen voor de rest van de Amsterdamse warmtetransitie en dus voor mijn wijk?

Blog #11 Aardgasvrij: Individueel of collectief

De gemeente stuurt aan op collectieve oplossingen voor de warmtetransitie. Dat compliceert de boel behoorlijk: door leeftijd, financiële en privésituatie en de staat van het huis wil iedereen wat anders. Na veel puzzelen, is mijn conclusie dat er flexibelere oplossingen nodig zijn, met ruimte voor individuele keuzes.

Naar boven